2013. október 25., péntek

A hármasság hatalma

Az elmúlt hétvégét a a szintézis szabadegyetemen töltöttem, és őszintén mondhatom: az elhangzott előadások fantasztikus ismeretekkel gyarapítottak. Egyikük annyira megfogott, hogy szó szerint napokig gondolkodtam rajta, hogyan alkalmazhatnám a kapott információt a futballban? 
Az előadás a mai világunkról szólt, ami dualitáson alapszik. Oksági rendszereken keresztül építjük fel és éljük benne az életünket. Azonban ez a dualitás legtöbbször ellentétpárokat állít fel a kiegyenlítődés törvénye alapján. Az ősi tradicionális logika azt mondja, hogy a kettősség a hármasságon keresztül válik egységgé. De mit is jelent ez a fociban?
A technika az alapja a taktika/mentális képességeknek és a taktika/mentális képességek a vezérlő elvei a technikának. Vagyis a taktika/mentális képességek határozzák meg, hogy milyen technikát kellene tanulni, alkalmazni.
A taktika/mentális képességek alapja a fizikum/motoros képességek és a fizikum/motoros képességek vezérlő elve a taktika/mentális képességek. Ebből az fakad, hogy a fizikum/motoros képességeket a taktika/mentális képességek szolgálatába kell állítani.
A technika alapja a fizikum/motoros képességek és a fizikum/motoros képességek vezérlő elve a technika. Tehát a fizikum/motoros képességeket a technikának megfelelően kellene kialakítani.

Ebben a viszony rendszerben minden viszonypár csak a harmadik elemmel együtt értelmezhető
A filozófia és a stílus megszabja a taktikai és mentális követelményeket, amelyek alapja a technika. Azonban hiába tudom a taktikát, hiába tudom azt végrehajtani technikailag, ha nincs meg hozzá az erőnlétem, akkor nem fog működni.
Tehát hiába tudom, hogy mikor hova és miért kellene mozognom és hiába tudom az adott feladatot technikailag megoldani, ha a fizikai képességeim nem teszik lehetővé, hogy megfelelő időben, megfelelő helyre, megfelelő sebességgel érkezzek.
A taktika/mentális képességek stílusnak megfelelő ismerete hiába nyugszik megfelelő fizikai/motoros képességeken, ha nem tudom azt technikailag megvalósítani. Vagyis, hiába tudom, hogy mikor, hová és miért kell mozognom és hiába érek oda a megfelelő helyre a megfelelő időben a megfelelő sebességgel, ha elpattan tőlem a labda, vagy nem tudom pontosan továbbpasszolni azt. Azaz technikailag nem működök. A stílusnak megfelelő technika hiába van megalapozva jó fizikum/motoros képességekkel, ha nem tudom, hogy mikor, hová és miért kell mozognom.
Ebből a hármas viszonyrendszerből jól látható, hogy a szellem a vezérlő elv-taktika/mentális képességek. A lelket, az érzelmeket a technika fejezi ki-egy-egy látványos csel, passz, lövés vagy védés hozza a közönséget és a játékosokat lázba. A testet a fizikum/motoros képességek testesítik meg.

Az analógiák tana szerint a szellem, a lélek és a test hármassága így nyilvánul meg a fociban
Ahogy a természetben, úgy a futballban is csak ennek a hármasságnak az összhatása hozhat tökéletes működést, tökéletes játékot.
Azt, hogy ebben a hármasságban melyik rész milyen hangsúllyal szerepel, azt egy magasabb vezérlő elv, a filozófia, a stílus határozza meg.
A futballkultúrával rendelkező országok, csapatok filozófiájának a stíluson keresztül megjelenített játékképe tükrözi, hogy a taktika/mentális képességek vezérlő elvhez milyen mértékben aránylik a technika és a fizikum/motoros képességek. Ahol a technika van nagyobb százalékban, ott technikás futballt fogunk látni, ahol a fizikum/motoros képességek a dominánsak, ott gyors, direkt futballt fogunk látni.

A magyar futball a magyar gondolkodásban és nyelvben gyökeredzik
Ezek megmutatják nekünk az analógiák tanán át, hogy milyen filozófiai vezérlő elven keresztül milyen stílusú futballt kell játszanunk a fent bemutatott hármas viszonyrendszerben.
Jó hír, hogy nem kell mást tennünk, mint befelé figyelni, gondolkodni, a gondolatainkat szavakba önteni - és ha ezek harmonikus érzésekkel töltenek el, akkor egész egyszerűen helyes az irány!


Kun István
a Csendes Edző

1 megjegyzés:

Kérlek, megjegyzés írásnál mindig légy udvarias, és vállald a neved. Köszönöm!